نمایندگی محصولات انرژیقیمت و مشخصات فنی فن کوئل های ساران

فن کوئل ها به عنوان واحدهای تبادل حرارت دو فصلی اتاقی یا محلی شامل انواع زمینی ، سقفی ، کانالی ، ایستاده ، دو لوله ای و چهار لوله ای می شوند.
فن کوئل های چهار لوله ای امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و در بین سایر انواع ، فن کوئل های زمینی و سقفی دو لوله ای کاربرد و رواج بیشتری دارند.
فن کوئل های کانالی با دامنه ظرفیت بیشتر برای اماکن بزرگ با شرایط یکسان که نیازمند کنترل محلی هستند و در عین حال حساسیت چندانی در رابطه با پاکسازی و کنترل رطوبت در آنها وجود ندارد مناسب هستند.


فن کوئل زمینی مورب زن

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش

حد اکثر سرمایش

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1400

------

65.5

21

92

25

1

1

21 800

9200

6250

200

SRFC-200

1401

------

65.5

21

112

25

1

1

30 750

11800

8700

300

SRFC-300

1403

------

65.5

21

122

45

1

2

38 750

15400

12250

400

SRFC-400

1404

------

65.5

21

136

45

1

2

48 250

19700

14750

600

SRFC-600

1405

------

65.5

21

162

25-45

2

3

62 750

24400

18250

800

SRFC-800

1406

------

65.5

21

192

45

2

4

75 000

30500

23250

1000

SRFC-1000

1407

------

65.5

21

227

45

2

4

88 750

38900

28250

1200

SRFC-1200

فن کوئل کانالی افقی توکار

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش

حد اکثر سرمایش

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1410

----

95

44

70

110-400

1

1

69,650

34400

23100

800

SRDF-800

1411

----

95

44

80

110-400

1

1

87,750

42100

28400

1000

SRDF-1000

1412

----

95

44

90

220-780

1

1

102,100

49900

33700

1200

SRDF-1200

1413

----

95

44

105

220-780

1

1

120,150

57600

39100

1400

SRDF-1400

1414

----

95

44

120

250-1100

2

2

136,000

65400

44500

1600

SRDF-1600

1415

----

95

44

130

250-1100

2

2

155,000

74800

50600

1800

SRDF-1800

1416

----

95

44

140

250-1100

2

2

174,800

84200

56900

2000

SRDF-2000

فن کوئل سقفی با کابینت

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش

حد اکثر سرمایش

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1419

------

57

21

92

25

1

1

21 800

9200

6250

200

SRFC-200

1420

------

57

21

112

25

1

1

30 750

11800

8700

300

SRFC-300

1421

------

57

21

122

45

1

2

38 750

15400

12250

400

SRFC-400

1422

------

57

21

136

45

1

2

48 250

19700

14750

600

SRFC-600

1423

------

57

21

162

25-45

2

3

62 750

24400

18250

800

SRFC-800

1424

------

57

21

192

45

2

4

75 000

30500

23250

1000

SRFC-1000

1425

------

57

21

227

45

2

4

88 750

38900

28250

1200

SRFC-1200

فن کوئل سقفي بدون کابينت همراه با پلنيوم و فيلتر

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش

حد اکثر سرمایش

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1430

------

19

57

65

25

1

1

21 800

9200

6250

200

SRFC-200

1431

------

19

57

85

25

1

1

30 750

11800

8700

300

SRFC-300

1432

------

19

57

95

45

1

2

38 750

15400

12250

400

SRFC-400

1433

------

19

57

109

45

1

2

48 250

19700

14750

600

SRFC-600

1434

------

19

57

135

25-45

2

3

62 750

24400

18250

800

SRFC-800

1435

------

19

57

165

45

2

4

75 000

30500

23250

1000

SRFC-1000

1436

------

19

57

200

45

2

4

88 750

38900

28250

1200

SRFC-1200

فن کوئل سقفي بدون کابينت بدون پلنيوم و فيلتر

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش

حد اکثر سرمایش

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1440

------

19

57

65

25

1

1

21 800

9200

6250

200

SRFC-200

1441

------

19

57

85

25

1

1

30 750

11800

8700

300

SRFC-300

1442

------

19

57

95

45

1

2

38 750

15400

12250

400

SRFC-400

1443

------

19

57

109

45

1

2

48 250

19700

14750

600

SRFC-600

1444

------

19

57

135

25-45

2

3

62 750

24400

18250

800

SRFC-800

1445

------

19

57

165

45

2

4

75 000

30500

23250

1000

SRFC-1000

1446

------

19

57

200

45

2

4

88 750

38900

28250

1200

SRFC-1200

فن کوئل کانالي افقي توکار بدون پلنيوم و فيلتر

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش

حد اکثر سرمایش

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1450

----

45

70

60

110-400

1

1

69,650

34400

23100

800

SRDF-800

1451

----

45

80

60

110-400

1

1

87,750

42100

28400

1000

SRDF-1000

1452

----

45

90

60

220-780

1

1

102,100

49900

33700

1200

SRDF-1200

1453

----

45

105

60

220-780

1

1

120,150

57600

39100

1400

SRDF-1400

1454

----

45

120

60

250-1100

2

2

136,000

65400

44500

1600

SRDF-1600

1455

----

45

130

60

250-1100

2

2

155,000

74800

50600

1800

SRDF-1800

1456

----

45

140

60

250-1100

2

2

174,800

84200

56900

2000

SRDF-2000

فن کوئل کانالي افقي بیرون کار

کد کالا

قیمت(ریال)

Cm ابعاد

موتور

تعداد فن

حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr دمای آب گرم ورودي به کويل i180f و دمای هوای داخل i 70f DB

حد اکثر سرمایش BTU/hr دمای آب سرد ورودی به کويل i 45f با هوای داخل  67fWB و m80fDB

هوادهي C.F.M.

مدل

ارتفاع عرض طول

قدرت W

تعداد

کل

محسوس

1460

----

95

44

70

100-400

1

1

69,650

34400

23100

800

SRDF-800

1461

----

95

44

80

110-400

1

1

87,750

42100

28400

1000

SRDF-1000

1462

----

95

44

90

220-780

1

1

102,100

49900

33700

1200

SRDF-1200

1463

----

95

44

105

220-780

1

1

120,150

57600

39100

1400

SRDF-1400

1464

----

95

44

120

250-1100

2

2

136,000

65400

44500

1600

SRDF-1600

1465

----

95

44

130

250-1100

2

2

155,000

74800

50600

1800

SRDF-1800

1466

----

95

44

140

250-1100

2

2

174,800

84200

56900

2000

SRDF-2000توضیحات :

برای ارتباط با واحد فروش با شماره های 77615702 - 77617457-09197071746 تماس حاصل فرمایید .


آدرس :تهران - خیابان بهار جنوبی - برج بهار- طبقه4 واحد 576تمام حقوق سایت محفوظ میباشد ©
فروشگاه سرداگرم